Discount Show

50%

Sunday show =  Sve ponude – 50%. Limitiran show samo za nastupe nedjeljom od 08 do 24h.

30%

Dnevni show =  Svaki dan od ponedjeljka do petka popust 30% za sve show programe za nastupe u krugu 100 km od Zagreba.

Bookirajte Nastup

Dodatne Informacije:

HAK Aplikacija: https://map.hak.hr/?lang=hr&s=mireo;satellite;mid;I;8.60;2;0;;1


Kada radite okviran izračun troška prijevoza pomnožite sa 2 ..odlazak + povratak.

Ako ste zadovoljni našom ponudom i okvirnim troškom nastupa i prijevoza, molimo vas ispunite ostale informacije za ponudu/račun.

Informacije Za Ponudu/Račun: